ביקור-משלחת-מויאטנם.jpg

הכשרות מקצועיות במס' תחומים בניהם תחום החקלאות בארץ ובעולם

הכשרה מקצועית בארץ ובחו"ל

ישראל מקיימת מאז 1958 שיתוף פעולה עם מדינות מתפתחות. שיתוף הנעשה עם דגש על שילוב סטודנטים ממדינות מתפתחות לקבלת ניסיון מעשי ומקצועי בתחומי הפיתוח החקלאי והכפרי בישראל. המדינות עימן מתקיימים שיתופי פעולה אלו הן מדינות מתפתחות באפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית, מזרח התיכון, מדינות חבר העמים ומזרח אירופה.
משרדנו מטפל בין היתר בנושא הכשרות מקצועיות במס' תחומים בניהם תחום החקלאות בארץ ובעולם של סטודנטים מכל העולם ובפרט מאסיה, דרום אמריקה ואפריקה. 
הסטודנטים מגיעים לתקופה של 11 חודש במסגרת הסכמים של מוסד אקדמאי בארץ מול קולג'ים ואוניברסיטאות במדינות האם בפיקוח של גוף ממשלתי שהוקם למסגרות אלה.
משרדנו מייצג הן מוסדות אקדמיים ומטפל בשיתוף הפעולה בין אותם מוסדות לגופים הרלוונטיים בחו"ל והן מטפל בכל הנוגע לשיתוף הפעולה בין חברות ישראליות לחברות בחו"ל לשם ביצוע משימות מורכבות כאשר אותן חברות מבצעות את המשימות בעבור בחברות הישראלית בארץ ובעולם.

Get In Touch