Legal Representation

משפט מנהלי

תביעות ועתירות בהפרות מנהליות נגד הרגולציה

משרד ויינשטוק - זהבי מתמחה בייעוץ ולטיגציה בתביעות ועתירות בתחומי הנזיקין והפרות מנהליות נגד המדינה והרגולציה.
משרדנו מספק שירותים משפטיים למעסיקים של עובדים זרים, תאגידים, קנסות מנהליים, קיצוץ בהיתרים, עתירות מנהליות בגין מחסור בעובדים זרים ועתירות מנהליות נוספות בגין רישיונות אל מול המדינה, התנהלות שותפת אל מול יחידת הסמך, משרד התמ"ת, משרד הכלכלה, משרד הפנים, הגשות ערר, עתירות והשגות על החלטות של משרד הפנים, משרדנו מתמחה בכל הנוגע לעבודה עם משרדיים ממשלתיים כגון: בקשות לתקציבים של רשויות מקומיות, עתירות מנהליות כנגד החלטות ממשלה ו/או כנגד החלטות מינהליות של משרדים ממשלתיים ו/או הבטחה מינהלית שלא מבוצעת ע"י משרדי הממשלה השונים

GET IN TOUCH

120 Yigal Alon StTel Aviv-Yafo,Israel

TEL:03-5322232 FAX:03-5322271

  • facebook

Your details were sent successfully!