litigation.jpg

ייצוג לקוחות פרטיים וחברות בכל תחומי המשפט בכל הערכאות השיפוטיות

לטיגציה

ליטיגציה- המשרד עוסק בליטיגציה אזרחית-מסחרית וייצוג לקוחות פרטיים וחברות בכל תחומי המשפט בכל הערכאות השיפוטיות ומתן ליווי משפטי מתאים טרם נקיטה בהליכים משפטיים והגשת תביעות וכן הגשת עתירות מנהליות, בקשות לצווים/סעדים, הגשת תביעות ייצוגיות טיפול בהליכי ערעור וכיוב'.

Get In Touch