חקלאים זכאים לפיצוי כספי הולם בגין הנזקים שנגרמו להם

נזיקין

נזיקין אשר נוגעים למשפט המינהלי הבטחה מינהלית שאינה מומשה נזקים אשר נגרמו כתוצאה מאי קיום החלטה של משרדי הממשלה ועוד

עקבו אחרנו בפייסבוק

©2017 משרד ויינשטוק זהבי הינו הבעלים היחיד של כל הכתוב באתר, אין להעתיק, או/ו לשכתב ללא רשות בכתב