Legal Representation

פרויקטים לאומיים כגון הקמת נמל חיפה, סטודנטים לחקלאות, ועוד

פרויקטים לאומיים BOT

משרד ויינשטוק זהבי מתמחה בהבאת עובדים זרים מומחים/זמניים מחו"ל לפרוייקטים לאומיים כגון הקמת נמל חיפה. הבאת סטודנטים לעבודה בארץ, ייצוג משקיעים ומפעלים בחו"ל ועוד...

Get In Touch